برگزارکننده دوره های آموزشی در تمام زمینه های بهداشت، محیط زیست، ایمنی و ارگونومی با اعطای گواهینامه بین المللی EuroAcademia از شرکت ASRPC انگلستان با قابلیت تایید توسط یوزر مربوطه از وبسایت www.euroacademia.co.uk

خدمات بهداشت حرفه ای

 • null

  نیاز سنجی آموزشی به همراه تدوین برنامه های آموزشی و بازآموزی، برگزاری دوره های عمومی و تخصصی و حضوری و غیر حضوری HSEو ارگونومی برای کارکنان و سازمان ها و صنایع مختلف

 • null

  مشاوره و ارزیابی و طراحی تهویه صنعتی

 • null

  ارایه خدمات مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستان و ایمنی بیمار

بیشتر بدانید درباره ما

خدمات ایمنی

 • null

  مشاوره ارزیابی و تست ،اجرا ، نظارت و راه اندازی انواع سیستم های اعلام و اطفا حریق

 • null

  مشاوره، استقرار و ممیزی انواع سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی و سایر سیستم های بین المللی مرتبط (ISO 9001,ISO14001& ISO 45001)

 • null

  مشاوره و نیازسنجی انواع موضوعات مرتبط با ایمنی

 • null

  شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و زیست محیط

 • null

  تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی مرتبط با HSE بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی

خدمات ارگونومی

 • null

  انجام ارگونومی شناختی

 • null

  انجام خدمات ماکروارگونومی

 • null

  طراحی ایستگاه کار متناسب با ساختمان فیزیکی بدن انسان، مشاوره در خصوص اصلاح ایستگاه های کاری و نحوه انجام کار مطابق با ابعاد آنتروپومتریکی و نیازهای شغلی

 • null

  ارزیابی پوسچرهای کاری با استفاده از روش های معتبر دستی و نرم افزاری

 • null

  طراحی ابزار کار ارگونومیک

بیشتر بدانید درباره ما

ما آماده شروع یک پروژه با شما هستیم!